menu

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie prowadzi cykl warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców”

Udział w warsztatach pozwala rodzicom lepiej rozumieć swoją rolę jako opiekuna i wychowawcy a także rozwija umiejętności potrzebne w mądrym towarzyszeniu dzieciom w rozwoju.

Warsztaty obejmują następującą tematykę:

• Świat emocji, czyli rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenie sobie z tzw. „trudnymi uczuciami”;
• Aktywne, wspierające słuchanie dzieci;
• Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, by były przez dziecko respektowane;
• Zmiana niewłaściwych zachowań dziecka;
• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
• Wspomaganie procesu usamodzielniania się dziecka;
• Pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie dziecka.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań.

Prowadzące: Grupa I (Małgorzata Głodzik-psycholog, Alina Machejek-Ruchel-psycholog)
Prowadzące: Grupa II dla rodziców objętych dozorem kuratora (Katarzyna Podolak –psycholog, Monika Ciecierska-Chełstowska –pedagog)