Deklaracja dostępności
menu

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Lanca 10
12-100 Szczytno
Telefon: 089 624 25 92 lub 662 143 744
Fax: 089 624 25 92
E-mail: sekretariat.ppp@powiat.szczytno.pl