Deklaracja dostępności
menu

Za życiem

2020-10-30 09:24:38 (ost. akt: 2020-10-30 11:56:36)

Szanowni Rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie, ul. Lanca 10 realizuje BEZPŁATNE
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach programu rządowego „Za życiem”


Udzielamy kompleksowej, specjalistycznej pomocy (diagnostyczno-terapeutyczno-konsultacyjnej), w szczególności:
psychologicznej,
- pedagogicznej (tyflopedagogicznej, surdopedagogicznej, oligofrenopedagogicznej)
- logopedycznej (neurologopedycznej, surdologopedycznej)
- rehabilitacyjnej ( w tym SI)

Terapię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Zachęcamy do złożenia wniosku, który dostępny jest w sekretariacie Poradni.

Szczegóły pod nr telefonu: 89 624 25 92.

Zaświadczenie lekarskie (wypełnia lekarz)
Za życiem-Wniosek (wypełnia rodzic, opiekun prawny)