menu

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie prowadzi Zajęcia Socjoterapeutyczne

Organizowane są one dla dzieci, którym jest trudno w domu lub w szkole, którym trudno znaleźć kolegów i przyjaciół, które rzadko mogą się skupić, które chcą umieć żyć zdrowo i ciekawie, tutaj, w grupie nauczą się przez gry, zabawy i zajęcia twórcze, jak postępować, by było im w życiu łatwiej i bardziej interesująco.

Zajęcia mają postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych. Odbywają się raz w tygodniu, jedną godzinę zegarowa. Dodatkowo zaplanowano 30 minut po każdych zajęciach na konsultacje dla rodziców w celu omówienia postępów dzieci.
Proces terapeutyczny polegać będzie na rozładowaniu napiec przez rożne formy aktywności, które spowodują odblokowanie i ujawnienie emocji. Zajęcia stworzą także okazje do wyćwiczenia i wypróbowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności tj.: wyrażanie własnych uczuć, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie umiejętności komunikowania się, mówienie prawdy, przyjazne współdziałanie w grupie, uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ujawnianie ich w różnych przeżywanych sytuacjach, podniesienie poczucia własnej wartości, wyciszanie przykrych stanów emocjonalnych, rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się, pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, dostrzegania i akceptowania swoich sukcesów, uświadomienie swojej wyjątkowości i niepowtarzalności, dostarczanie doświadczeń korygujących w obszarze funkcjonowania z osobami dorosłymi i nabycie umiejętności w funkcjonowaniu zadaniowym. Ponadto uczestnicy nauczą się rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych bez użycia przemocy i agresji. Uwrażliwienie dzieci na podstawowe wartości życiowe- przyjaźń, miłość, zaufanie i szacunek.

Prowadzące: Grupa I (uczniowie klas II i III Szkół Podstawowych):

Monika Ciecierska – Chełstowska- socjoterapeuta
Alina Machejek-Ruchel- psycholog

Prowadzące: Grupa II (uczniowie klas IV i V Szkół Podstawowych):
Hanna Stasiłojć – socjoterapeuta
Katarzyna Podolak - psycholog