menu

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie prowadzi zajęcia „Ćwiczę koncentrację uwagi” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych

Zajęcia mają na celu: - poprawę koncentracji uwagi; - ćwiczenia pamięci; - rozwijanie umiejętności pracy w grupie; - kształtowanie nawyku kontrolowania efektów własnych działań.

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w następujących terminach:

poniedziałek godz. 14.00 – I grupa – uczniowie II klas
poniedziałek godz. 15.00 – II grupa - uczniowie III klas

Prowadzące:

Monika Ciecierska – Chełstowska
Alina Machejek-Ruchel