menu

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku 6 – 7 lat „STRAŻNICY UŚMIECHU”

Głównym celem warsztatów jest pomoc dzieciom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, w rozwijaniu optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawa ich umiejętności komunikacyjnych. Jest nim też umacnianie zaufania do siebie i innych oraz wzbogacanie dziecięcej wiedzy o sobie i innych poprzez interakcje podczas zabaw.

Szczególną wartością ćwiczeń warsztatowych jest danie dzieciom możliwości uświadamiania sobie i wyrażania wewnętrznych przeżyć, zarówno poprzez indywidualną symboliczną ekspresję, jak i rozmowy w grupie.

Harmonogram warsztatów:


1. Spotkanie wprowadzające dla dzieci , rodziców i prowadzących:

• Zapoznanie rodziców z organizacją i tematyką warsztatów.

2. Samoświadomość, podróż w czasie:

• Rozwijanie samoświadomości oraz uświadomienie dzieciom różnic i podobieństw między nimi.
• Stymulowanie wyobraźni.
• Zachęcanie do dzielenia się przemyśleniami.
• Przyjrzenie się jakie rzeczy są ważne w życiu – przyjemne i nieprzyjemne.
• Uaktywnianie w sobie przyjemnych wspomnień.
• Wytworzenie pozytywnego nastawienia wobec siebie i innych.

3. Moje miejsce odpoczynku:
• Nauka relaksu.
• Stymulowanie wyobraźni i stworzenie własnego miejsca odpoczynku.
• Rozwinięcie umiejętności zachowań w grupie i wzajemnego zaufania.

4. Co mnie martwi:
• Kształtowanie aktywnej postawy.
• Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
• Nauka techniki pozbywania się napięcia.

5. Wyrażanie uczuć:

• Dostrzeganie własnych uczuć.
• Nauka wyrażania uczuć.

6. Przekazywanie uczuć:
• Zauważanie uczuć i kształtowanie umiejętności wyrażania ich.
• Wymiana doświadczeń.

7. Słuchanie i niesłuchanie:
• Zaobserwowanie różnych doświadczeń – bycia niesłuchanym i bycia słuchanym.
• Uświadomienie istoty uważnego słuchania dla wzajemnego zrozumienia.

8. Komunikacja i nieporozumienia
:
• Odkrywanie źródła nieporozumień w komunikacji.
• Nauka przyjmowania punktu widzenia drugiej osoby.
• Nauka komunikacji niewerbalnej.

9. Współpraca:
• Nauka współpracy.
• Stymulowanie wyobraźni.
• Nauka komunikacji niewerbalnej.

10. Sny
• Wyrażanie przeżyć wewnętrznych.
• Stymulowanie wyobraźni.
• Nauka współpracy z innymi.

11. Moja złość
• Umożliwienie wyrażania złości.
• Rozwijanie strategii przezwyciężania złości.

12. Obraźliwe przezwiska i skarżenie
• Uświadomienie sobie, że przezwiska mogą być obraźliwe.
• Uczenie się troski o uczucia i potrzeby innych.
• Bawienie się bez robienia sobie przykrości nawzajem.
• Rozpoznawanie własnych uczuć i potrzeb oraz uczuć i potrzeb innych ludzi.
• Wzięcie odpowiedzialności za rozwiązywanie nieporozumień w gronie rówieśników.

13. Konflikty
• Nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

14. Strach
• Umożliwienie wyrażania strachu i dzielenia się nim z innymi.
• Rozwijanie technik pokonywania strachu, a nie jego zagłuszania.
• Rozwijanie wyobraźni.
• Nauka wyrażania własnej opinii.

15. Smutek
• Umożliwienie wyrażania smutku i dzielenia się nim z innymi.
• Rozwijanie technik pokonywania smutku.
• Budowanie przyjaźni.

16. Moje pragnienia
• Stymulowanie wyobraźni.
• Pobudzanie motywacji do dawania/otrzymywania oznak pozytywnego zainteresowania.

17. Ja i jak mnie widzą inni

• Uświadomienie sobie swoich cech szczególnych, wzajemnych różnic i podobieństw.

18. Przyjaźń, tajemniczy przyjaciel

• Rozwinięcie pojęcia przyjaźń.
• Nawiązywanie nowych przyjaźni.
• Pobudzanie motywacji do dawania/otrzymywania oznak pozytywnego zainteresowania.

19. Miłość
• Rozróżniania odczuwania miłości od jej wyrażania.

20. Prawa dzieci, mogę swobodnie się wypowiadać
• Uświadomienie dzieciom jakie mają prawa.
• Nauczenie się sposobów wymagania poszanowania ich praw.
• Budowanie pozytywnych uczuć.
• Uświadamianie dzieciom prawa do swobodnego wyrażania swojej opinii.
• Pomoc w pokonywaniu strachu przed wyrażaniem siebie.

21.Wymarzona szkoła
• Rozwijanie wyobraźni.
• Promowanie postawy proaktywnej.

22. Ewaluacja: Zmiany we mnie.
• Ocena warsztatów.
• Ocena zmian wewnętrznych oraz zmian relacji między dziećmi.

23. Prezentacja efektów pracy rodzicom
• Prezentacja wyników ewaluacji rodzicom.
• Wymiana dobrych informacji.

Prowadzące zajęcia:
Ewa Strzelec – pedagog
Hanna Stasiłojć - pedagog