Deklaracja dostępności
menu

Otwarte Drzwi w ramach Kampanii "Biała Wstążka"

2021-12-03 08:11:37 (ost. akt: 2021-12-03 09:15:03)Ogólnoświatowa kampania "Biała Wstążka"


Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie, prowadzona w ponad 55 krajach świata, międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania zrodziła się w Kanadzie w 1991 r. Rozpoczęła się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a jej koniec przypada na 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Podkreśla ona, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przyjęcie i noszenie podczas kampanii przez mężczyzn BIAŁEJ WSTĄŻKI pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

Jedną z inicjatyw Kampanii niosącej pomoc ofiarom przemocy w rodzinie są tzw. „OTWARTE DRZWI".  W związku z przyłączeniem się do kampanii "Białej wstążki"  

04 grudnia 2021r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie, ul. Lanca 10 w godzinach od 9:00 do 13:00 pełnić będą dyżur pracownicy.

W ramach "OTAWARTYCH DRZWI" osoby doświadczające przemocy uzyskają:
• wsparcie,
• informacje w zakresie m.in. przysługujących im praw,
• informacje na temat instytucji niosących pomoc.