menu

Pracownicy

Dyrektor: Gabriela Woźniak

Wicedyrektor: Monika Ciecierska-Chełstowska

Kadra pedagogów:
1. Ewa Strzelec (oligofrenopedagog)
2. Hanna Stasiłojć (socjoterapeuta, pedagog terapeuta)
3. Beata Tabaka (oligofrenopedagog, pedagog terapeuta)
4. Monika Ciecierska-Chełstowska (tyflopedagog, socjoterapeuta)
5. Mirosława Maroszek (surdopedagog)
6. Iwona Babicka (oligofrenopedagog, pedagog terapeuta)

Kadra psychologów:
1. Alina Machejek-Ruchel
2. Katarzyna Podolak
3. Karolina Domańska
4. Małgorzata Głodzik
5. Maja Hain
6. Danuta Sass
7. Karolina Domańska
8. Michał Kłak
9. Kamil Jarmoszuk

Kadra logopedów:
1. Gabriela Woźniak (neurologopeda)
2. Jolanta Wróblewska (surdologopeda)
3. Sylwia Grodzka-Samselska (neurologopeda)
4. Aneta Jankowska (logopeda)
5. Aleksandra Skarżyńska (neurologopeda)

Doradca zawodowy:
1. Emilia Wrzochalska

Rehabilitant:
1. Marta Małkowska